Vandaag bleek maar weer eens hoe het afnemen van een verhoor of interview écht een vak apart is. Turncoach Wevers is vrijgesproken van de beschuldiging dat hij grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond, zoals onder andere te lezen op Nu.nl. De uitspraak is terug te lezen op de website van het ISR hier.

In mijn tijd als rechercheur heb ik onder andere hier training in gehad en zelfs examen in gedaan. Door de jaren heen ook in contact geweest met collega-experts en nieuwe technieken en theorieën. Waarvan sommigen ook heel interessant waren. Maar het politie verhoor is een heel ander verhoor dan een interview als onderzoeker als iemand op vrijwillige basis aanwezig is. Natuurlijk zijn er altijd basis zaken die hetzelfde blijven, zoals in welke volgorde je de vragen stelt, wanneer je met feiten komt of onjuistheden onderuit haalt. Het is een ontzettend mooi vak. Maar wat net zo belangrijk is als een goed interview, is ook de verslaglegging.

 

 

In de uitspraak van het ISR is terug te lezen dat “De tuchtcommissie vindt de (gespreksverslagen van de) interviews voorts van onvoldoende kwaliteit. Het
is bijvoorbeeld onduidelijk welke personen bij de gesprekken aanwezig waren. De naam van de interviewer wordt niet vermeld en de gespreksverslagen zijn niet ondertekend. Uit het interviewverslag van [melder l] blijkt dat ook haar vader en moeder aan het interview hebben deelgenomen.

Dit is echt de basis van een verslag. En een verslag wat niet door de interviewer en geïnterviewde wordt ondertekend ter goedkeuring en controle is compleet waardeloos. Zowel juridisch als vaktechnisch. Het opnemen van een interview is bijvoorbeeld een prima optie, is juridisch toegestaan en het voorkomt dat er later verschillende meningen ontstaan over wat er nu wel of niet is gezegd of dat er iets is vergeten. Lees je verklaring samen met de andere partij na en controleer deze. Kost dit tijd? Zeker. Voorkomt het een hoop gezeur? Zeker.

Een stuk verderop lezen we dat er verkeerde of dezelfde verklaringen zijn opgenomen onder verkeerde namen, nummers of bijlagen. Daarnaast is er sprake van tunnelvisie door het laten leiden door de wensen van de klagers en heeft er niet goed (genoeg) hoor- en wederhoor plaatsgevonden van de beklaagde. En dan zit je inmiddels met zoveel fouten en schendingen van de basisbeginselen van een goed onderzoek dat je dossier naar de prullenbak wordt verwezen door de commissie. Ook al is er hier geen sprake van strafrecht, procesrecht en strafvordering, je ziet wel vaak de beginselen daarvan (subsidair en proportioneel, hoor- en wederhoor, enz.) wél terugkomen in civiele zaken.

 

 

Wat dus belangrijk is, is dat de interviewer getraind is of ondersteunt wordt door een onderzoekscoördinator dan wel een ervaringsdeskundige op dit gebied. Ook recherchebureau’s kunnen hierbij prima van pas komen, immers zijn er veel ervaren oud-rechercheurs te vinden in ons mooie vak. Op de website van de branchevereniging is een ledenlijst met kaart terug te vinden https://bpob.nl/ledenlijst/. Een dossier opbouwen is een ontzettend tijdrovende klus die vanaf dag 1 al meteen goed moet plaatsvinden, omdat het anders een haast klus wordt op het einde waar en berg documenten moet wegwerken en dan sluipen de fouten erin. Wanneer is een interview kwalititatief en juridisch goed genoeg? Door er open en kritisch naar te laten kijken door een tweede persoon of deskundige, kan je resultaten zoals benoemd in de uitspraak voorkomen en gaat er geen kostbare tijd verloren voor alle betrokkenen, want dit soort dossiers zijn voor alle partijen gevoelig en daarom belangrijk. Zorgvuldigheid is dus ook van het grootste belang in deze.

Kortom, het afnemen van een kwalitatief interview is een vak en de verslaglegging en dossieropbouw is minstens net zo belangrijk!

Beste onderzoekscommissie, mochten jullie dit lezen, ik kom graag eens langs om te kijken of ik jullie wellicht van advies kan bedienen. Want dit kan beter voor de volgende keer, in het belang van iedereen. Heeft u zelf vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? U vindt mijn contactgegevens hier en anders kunt u mij mailen op info@recherchebureaulux.nl.