Kwam vandaag een mooi bericht tegen over waarom je beter een professional kan inhuren dan het op eigen houtje proberen op te lossen, alle goede intenties daar gelaten. Er zijn zoveel regels en relevante uitspraken van de rechter (jurisprudentie genoemd) waar je of beroepshalve mee bekend bent of omdat je het gewoon interessant vindt. Ik een beetje van beiden.

Casus in deze, werkgever ontvangt een tweetal tips dat zijn werknemer betrokken is bij fraude ergens eind 2018. Begin 2019 start werkgever een onderzoek en monitort het zakelijke emailverkeer van werknemer. Daarbij wordt vastgesteld dat werknemer nevenactiviteiten verricht en ook betrokken is bij hypotheekfraude. Werkgever verzoekt de kantonrechter tot ontbinding van het arbeidscontract op basis van onrechtmatige handelingen. De kantonrechter wijst dit af. Waarom?

Ten eerste is er het Barbulescu arrest waarin een aantal vereisten zijn vastgelegd als je je werknemers wil controleren op deze wijze. In het kort, je moet het van tevoren hebben medegedeeld als werkgever en goed vastleggen van de monitoring, oftewel zoals dat zo mooi wordt gezegd, met redenen omkleed. Daarnaast is er altijd het principe dat het middel subsidiair en proportioneel moet zijn, oftewel, had je een ander, lichter en minder ingrijpend middel kunnen inzetten.

Nou hoor ik je denken, ja maar als ik het van tevoren moet mededelen aan de werknemer, dan heeft het toch geen zin meer? Nee. Dit mededelen kan ook bestaan uit het opnemen in het arbeidscontract, vastleggen in het bedrijfsreglement of met toestemming van de OR indien van toepassing. Het reglement moet je wel overhandigen dan wel vrij beschikbaar stellen aan de werknemer.

Een professioneel recherchebureau zorgt ervoor dat het goed wordt vastgelegd middels verslaglegging, aanleiding onderzoek, welke overwegingen zijn gemaakt en waarom andere middelen niet konden. En dan houdt je dossier ook stand bij de rechter. Want nu is deze werkgever dus 3 jaar procederen verder en nog geen steek verder gekomen.

Bel ons daarom als u een gratis adviesgesprek wenst om de mogelijkheden door te nemen!